Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2006Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200605/01/2006MECHATRONIC LTDΠανεπιστήμιο Κύπρου06/02/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/200605/01/2006AMERICAN HOME
ASSURANCE COMPANY
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
17/02/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/200609/01/2006PERATICA TRADING
CO LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
14/02/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/200609/01/2006DEMSTAR INFORMATION
GROUP LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου30/01/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/200613/01/2006VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
17/01/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/200619/01/2006ΣΠΙΜΑ ΛΤΔΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
06/02/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/200623/01/2006NCR CYPRUS LTDΥπουργείο Υγείας27/02/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 8/200623/01/2006NCR CYPRUS LTDΓενικό Χημείο του
Κράτους
27/02/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 9/200624/01/2006ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.
ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
13/03/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/200617/02/2006ANSALDO ENERGIA
S.P.A. & ΜΕΤΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
04/05/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/200623/02/2006CYPRUS
PHARMACEUTICAL
ORGANIZATION LTD
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
22/03/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/200623/02/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CYTEC 2005"
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
22/03/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/200601/03/2006A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
11/04/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/200602/03/2006UNIPLANT LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
20/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/200603/03/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"RENDERING CLEAN
(RECYCLEAN) LTD,
E.L.D. MILLENIUM
INDUSTRIES, ARROW
ECOLOGY & ENGINEERING
OVERSEAS"
Υπουργείο Εσωτερικών31/03/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/200607/03/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"ΑΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. (LDK),
ΕΨΙΛΟΝ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε.,
CAMP DRESSER &
MCKEE LIMITED (CDM)"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
05/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 17/200607/03/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "SOGREAH
CONSULTANTS SAS,
SOGREAH CYPRUS LTD,
INTERNATIONAL OFFICE
FOR WATERS S.A.,
GEOINFO APPLIED STUDIES
AND RESEARCH A.E."
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
12/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/200608/03/2006ACCENTURE LTDΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
18/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/200616/03/2006BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
27/04/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/200617/03/2006ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
19/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 21/200617/03/2006MEDISELL CO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
26/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 22/200617/03/2006MEDISELL CO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
28/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/200621/03/2006A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων26/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/200623/03/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"LARDIS & PARTNERS,
CONSULTING ENGINEERS,
SCOTT WILSON
KIRKPATRICK CO LTD,
ENB EXARCHOU,
NIKOLOPOULOS
CONSULTING
ENGINEERS
OVERSEAS LTD"
Υπουργείο Εσωτερικών26/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 25/200623/03/2006DEMSTAR INFORMATION
GROUP LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου27/04/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/200624/03/2006ENVIROPLAN A.E.Υπουργείο Εσωτερικών26/06/2006Επιτυγχάνει
27/200624/03/2006A & P PALLAKIS
TRADING LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
16/05/2006Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 28/200627/03/2006ZX FAMI LTDΤμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
08/06/2006Απορρίπτεται
29/200630/03/2006J.C. HAGGIPAVLOU &
SON LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
22/05/2006Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 30/200631/03/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"GEOINFO-CYPRUS LTD,
OMIKRON EPE, Α.Π.Θ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΗΣΗΣ & GIS,
GEOINFO-APPLIED
STUDIES & RESEARCH"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
10/05/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 31/200603/04/2006CMR
CYPRONETWORK
MARKETING
RESEARCH LTD
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα
Κύπρου
26/05/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/200604/04/2006MEDVISION LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
24/05/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 33/200606/04/2006Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ
ΛΤΔ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
03/05/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/200606/04/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΙΣ"
Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων &
Περιβάλλοντος
01/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/200613/04/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"N.C. ROUSSOS &
ASSOCIATES LTD,
GEOINFO-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ,
Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΗΣΗΣ &
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.),
ITMC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.,
NETVISION LTD"
Δήμος Στροβόλου15/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/200613/04/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"LOIS BUILDERS LTD,
CH.P.TH. ALEXANDROU LTD,
ELCO CONTRACTING
SERVICES LTD JV"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
15/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/200618/04/2006MEDISELL CO LTDΓενικό Χημείο του
Κράτους
05/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/200620/04/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"HYDROTECH (WATER
AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING) LTD,
HYDROTECH S.R.O."
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Πάφου
23/05/2006Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 39/200620/04/2006PODIUM
ENGINEERING LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
08/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/200604/05/2006KPMGΔήμος Στροβόλου14/08/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/200605/05/2006A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων20/06/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/200605/05/2006SAEM ELECTRICAL-
MECHANICAL
SERVICES LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού
14/06/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/200611/05/2006SSM COMPUTER
SYSTEM LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
07/06/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/200611/05/2006NETU CONSULTANTS
LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
15/06/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200618/05/2006NICOLAOU &
KONNIDES LTD
CHARTERED
QUANTITY SURVEYORS
Δήμος Λευκωσίας21/08/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200618/05/2006ROHDE & SCHWARZ
GMBH & CO KG
Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
19/07/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/200619/05/2006TADIRAN
ELECTRONIC
SYSTEMS LTD
Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών
11/08/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/200622/05/2006LUCE LEFTERIS
ATALIOTIS LTD
Δήμος Πάφου23/05/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 49/200605/06/2006CHRONOSERVICES
SAS
Τμήμα
Ηλεκτομηχανολογικών
Υπηρεσιών
20/07/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/200614/06/2006E.N.A. KOKKINOS
BROTHERS LTD
Σχολική Εφορεία
Λακατάμιας
29/08/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/200615/06/2006TSOULOFTAS
CONSTRUCTIONS LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Πάφου
10/08/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/200616/06/2006ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
ΑΓΚΥΡΑ ΛΤΔ
Τμήμα Αρχαιοτήτων25/07/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/200629/06/2006DISPLAY ART LTDΥπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
24/07/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/200606/07/2006A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
10/08/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/200610/07/2006DELOITTE & TOUCHE
LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
23/08/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/200612/07/2006ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ
(ΛΕΥΚΟΝΟΙΤΖΙΑΤΗΣ)
Δήμος Λάρνακας27/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/200618/07/2006A.N.C. WATERPROOFING
INDUSTRIES LTD
Δήμος Λάρνακας01/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/200621/07/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"RE. DE-PLAN A.E.
CONSULTANTS,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(Ε.Α.Ι.Τ.Υ.),
OLYFOR A.E.,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΛΤΑΣ"
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
31/08/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/200621/07/2006ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
27/07/2006Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 60/200601/08/2006VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
12/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/200603/08/0200ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΙνστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου
15/09/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/200608/08/2006ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ
(ΛΕΥΚΟΝΟΙΤΖΙΑΤΗΣ)
Κοινοτικό Συμβούλιο
Καλού Χωριού Λάρνακας
19/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200610/08/2006ENET SOLUTIONS LTDΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
22/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/200610/08/2006CONSORTIUM STRABAG -
SAUBERMACHER -
HEILIT
UMWELTTECHNIK -
NEMESIS
Υπουργείο Εσωτερικών24/10/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 65/200611/08/2006IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD -
GESENU SPA
Υπουργείο Εσωτερικών24/10/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200611/08/2006A. POTAMITIS
MEDICARE LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
15/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 67/200617/08/2006C. LIASIDES
EXHIBITIONWISE LTD
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
20/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 68/200618/08/2006TASNI ENVIRO LTDΠανεπιστήμιο Κύπρου05/10/2006Απορρίιπτεται
Open Acrobat Reader File 69/200622/08/2006I.B.M. ITALIA S.P.A. -
CYPRUS BRANCH
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
27/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 70/200625/08/2006ENET SOLUTIONS LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
27/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 71/200628/08/2006PERATICA TRADING
CO LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
03/10/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 72/200628/08/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"DELOITTE &
TOUCHE LTD,
DEMSTAR, HYPERMEDIA"
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
27/09/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 73/200631/08/2006VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
11/10/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 74/200607/09/2006DHS DENTAL HOUSE
SUPPLIES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
13/10/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/200611/09/2006A. POTAMITIS
MEDICARE LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/10/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 76/200621/09/2006ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΕΣΤΡΕΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
OMNIS ELLAS S.A.
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
27/10/2006Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 77/200627/09/2006NETU CONSULTANTS
LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
07/11/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 78/200627/09/2006SSM COMPUTER
SYSTEMS LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
06/11/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 79/200603/10/2006AMERICAN HOME
ASSURANCE COMPANY
Αρχή Λιμένων Κύπρου03/11/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 80/200604/10/2006ΙΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΑστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
15/11/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 81/200604/10/2006PHADISCO LTDΤμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
27/10/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 82/200612/10/2006KPMGΤμήμα Εργασίας21/11/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200612/10/2006S-Z ENGINEERING LTDΠανεπιστήμιο Κύπρου10/11/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 84/200616/10/2006CARL BROS A/S,
LDK CONSULTANTS
ENGINEERS AND
PLANNERS S.A.
KAI ROIKOS
ENGINEERING
CONSULTANTS S.A.
Συμβούλιο Αποχετετύσεων
Λεμεσού-Αμαθούντας
07/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 85/200623/10/2006ULTRA ELECTRONICS
& SML
TECHNOLOGIES LTD
Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
13/11/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 86/200625/10/2006PHARMNET LTDΤμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
05/12/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 87/200630/10/2006BARCO ORTHOGON
GMBH
Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
30/11/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 88/200630/10/2006TRANSAS LTDΤμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας
27/11/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 89/200631/10/2006HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
23/11/2006Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 90/200610/11/2006ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Δήμος Ιδαλίου21/11/2006Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 91/200610/11/2006PODIUM
ENGINEERING LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
17/01/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 92/200610/11/2006TELIA & PAVLA
ADVERTISING LTD
Υπουργείο Οικονομικών14/12/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 93/200613/11/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"L&T PARTNERS
COMMUNICATIONS
SERVICES LTD
KAI PR PARTNERS LTD"
Υπουργείο Οικονομικών14/12/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 94/200613/11/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"MARKETWAY LTD,
PUBLICIS ΕΛΛΑΣ,
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."
Υπουργείο Οικονομικών14/12/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 95/200617/11/2006M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
22/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 96/200620/11/2006SH SOIL
ENGINEERING LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/01/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 97/200623/11/2006GEOIMAGING LTDΚυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
28/12/2006Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 98/200629/11/2006ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΖΗΝΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΤΔ
Δήμος Λακατάμιας19/12/2006Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 99/200630/11/2006GIESECKE &
DEVRIENT GMBH
Τμήμα Αρχείου
Πληθυσμού και
Μετανάστευσης
11/05/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 100/200604/12/2006TELECTRONICS
COMMUNICATIONS LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
02/02/2007Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 101/200605/12/2006ΛΑΡΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - SCOTT
WILSON
Τμήμα Δημοσίων Έργων13/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 102/200607/12/2006ISA KHOURY METAL
INDUSTRY LTD
Αρχή Λιμένων Κύπρου01/03/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 103/200607/12/2006A.S.D. HYPERSTATIC
ENGINEERING
DESIGN - TECHNICAL -
SPA IL - IS EE
Τμήμα Δημοσίων Έργων17/01/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 104/200607/12/2006A. PAPADOPOULOS &
ASSOCIATES
CONSULTING
ENGINEERS CO
Τμήμα Δημοσίων Έργων29/01/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 105/200608/12/2006ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ AXIS
INGENIEURLEISTUNG
EN
Τμήμα Δημοσίων Έργων02/02/2007Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 106/200614/12/2006LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού
13/03/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 107/200618/12/2006PODIUM
ENGINEERING LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
02/03/2007Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 108/200628/12/2006I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων23/02/2007Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας