Κατάλογος Προσφυγών 2023Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 01/202313/01/2023NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
21/03/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 02/202313/01/2023CYFIELD CONSTRUCTION –
CYFIELD DEVELOPMENT J.V.
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ
07/04/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 03/202325/01/2023MEGA GUARD PRIVATE SECURITY
SERVICES CYPRUS LIMITED
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ –
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
23/03/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 04/202303/02/2023TELMEN
LTD
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ &
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
04/04/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 05/202308/02/2023MEDISERA
LTD
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
12/05/2023Προσφυγή για προσφορά Αιτητή - Απορρίπτεται
Προσφυγή για κατακύρωση Επιτυχόντα - Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 06/202322/02/2023ENCORP
LTD
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ
30/05/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 07/202324/02/2023Κοινοπραξία NUMBER CHAIN αποτελούμενη από Uni
Systems συστήματα πληροφορικής
μονοπρόσωπη ανώνυμη εμπορική εταιρεία και GRANT
THORTON BLOCKCHAIN (CYPRUS) LTD
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
02/06/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 08/202302/03/2023GEORGE Z. GEORGIOU AND ASSOCIATES LLC
και
UNITED SIGNALS GmbH
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΥΠΡΟΥ
04/05/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 09/202303/03/2023S.K. LIFESTYLE
TECHNOLOGIES LTD
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
20/04/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/202306/03/2023C.E. PAPOUIS
HOTELS LTD
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
14/03/2023Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 11/202306/03/2023Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
23/05/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/202315/03/2023JCC PAYMENT
SYSTEMS LTD
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10/07/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/202317/03/2023HELLENIC TZILALIS
(CYPRUS) LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
24/05/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/202307/04/2023MI. MA. GLOBAL ARMOURY
ENTERPRISES LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ
10/05/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/202313/04/2023ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
01/08/2023Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 16/202313/04/2023NINGBO SANXING
SMART ELECTRIC
CO. LTD
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
17/05/2023Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 17/202318/04/2023MARIOS THEOCHARIDES
LTD
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
19/06/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/202319/04/2023PYTHIA HOTEL
APTS LTD
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16/05/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/202319/04/2023ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΟΥΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
16/05/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/202328/04/2023MILONAS S & N
(CONSTRUCTIONS) LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ
01/08/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/202301/06/2023ADAPTIT &
IN GROUPE
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25/08/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 22/202302/06/2023 LOGICOM SOLUTIONS
LIMITED
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25/08/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/202302/06/2023HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25/07/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/202312/06/2023ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ
25/09/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/202313/06/2023NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LTD
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ
25/09/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/202328/06/2023Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ
& ΥΙΟΙ ΛΤΔ
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
25/09/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/202329/06/2023SYMEOU & PAVLOU ZEUS
PRIVATE SECURITY LTD
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
25/08/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/202318/07/2023TOTALCARE
HOLDINGS LTD
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13/10/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 29/202321/07/2023CONSORTIUM PARTNERS HILL
INTERNATIONAL N.V. (HILL) –
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM
OPERATOR S.A. (DESFA)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
26/10/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/202304/08/2023ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ
09/11/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/202311/08/2023A. POTAMITIS
MEDICARE LIMITED
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
19/10/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/202324/08/2023KPMG
LIMITED
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
06/10/2023Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 33/202320/09/2023MEGGER GERMANY
GMBH
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
16/11/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/202320/09/2023ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
27/11/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/202322/09/2023GREENTECH
TRADING LTD
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ07/12/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/202313/10/2023BAKER TILLY KLITOU
AND PARTNERS LTD
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
13/12/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/202313/10/2023Α. & Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ)
22/12/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/202327/10/2023VITAEMED
LTD
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
09/01/2024Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 39/202303/11/2023CYFIELD CONSTRUCTION
LIMITED
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
14/03/2024Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/202306/11/2023ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
(EFA VENTURES S.A)
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
29/04/2024Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 41/202309/11/2023NEDECO ELECTRONICS
LTD
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
14/02/2024Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/202315/11/2023Α. TSOULOFTAS
& SONS LTD
GREEN DOT (CYPRUS)
PUBLIC CO LTD
16/02/2024Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 43/202320/11/2023I.C.T. LOGICOM
SOLUTIONS Α.Ε.
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
22/12/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/202305/12/2023SCIENTRONICS
LIMITED
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
03/01/2024Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 45/202311/12/2023SCIENTRONICS LIMITEDΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
11/03/2024Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/202312/12/2023MILONAS S & N
(CONSTRUCTIONS) LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ02/05/2024Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 49/202319/12/2023LOIS BUILDERS
LTD
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
12/01/2024Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 50/202319/12/2023COSTAS
CHRISTODOULOU LTD
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
20/03/2024Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/202328/12/2023HILL INTERNATIONAL N.V. (HILL) –
HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR S.A. (DESFA)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
16/01/2024Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας