Κατάλογος Προσφυγών 2013Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201303/01/2013ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ & ΜΥΡΑΤ ΛΤΔΑστυνομία
Κύπρου
07/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/201307/01/2013SWARCO
MIZAR S.p.A.
Οργανισμός Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας
23/07/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/201325/01/2013UNIVERSAL LIFE INSURANCE
PUBLIC COMPANY LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
19/03/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201304/02/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΠΕΣΙΗΣ & ΚΩΣΤΑΣ Α.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΤΔ"
Αστυνομία Κύπρου18/04/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201307/02/2013GENERICA PHARMACEUTICAL
PRODUCTS TRADING CO LTD
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες30/04/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/201311/02/2013G4S SECURE
SOLUTIONS
(CYPRUS) LTD
Αστυνομία Κύπρου28/05/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201326/02/2013NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
23/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201301/03/2013ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας
20/06/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201307/03/2013APHENTRICA MARINE
INSURANCE BROKERS LTD
ΚΑΙ JLT SPECIALTY LTD
Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας
30/05/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/201313/03/2013TECHNO
MARINE SP Zoo
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
08/08/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201313/03/2013ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
11/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201313/03/2013ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Ε.Μ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
11/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201313/03/2013ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
11/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201315/03/2013Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
23/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201320/03/2013STEREAU - IACOVOU J.V.Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
25/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201326/03/2013CYBARCO LTDΤμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
09/07/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 17/201327/03/2013LAGROME
TRADING LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
19/06/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201329/03/2013DEMETRIADES &
PAPAELLINAS LTD
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες08/04/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 19/201313/05/2013NICOLAIDES & KOUNTOURIS
METAL COMPANY LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
08/08/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201324/05/2013VOUROS
HEALTHCARE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
09/10/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201330/05/2013SCIENTRONICS LTDΦαρμακευτικές
Υπηρεσίες
26/08/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201331/05/2013ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
26/08/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201303/06/2013CYBARCO LIMITEDΣυμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας
16/07/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 24/201305/06/2013CYBARCO - IACOVOU
JOINT VENTURE
Υπουργείο
Εσωτερικών
03/12/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 25/201305/06/2013ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
Υπουργείο
Εσωτερικών
03/12/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/201305/06/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "NEOPHYTOU -
TECHNOVA - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J.V."
Υπουργείο
Εσωτερικών
03/12/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/201317/06/2013ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ &
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
26/08/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201317/06/2013ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
04/10/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201326/06/2013KONDIMENT
(CYPRUS) LTD
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
03/10/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201304/07/2013ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
12/08/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 31/201312/07/2013ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
(Ε.Μ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Υπουργείο Άμυνας07/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201312/07/2013ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
(Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Υπουργείο Άμυνας07/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201315/07/2013GCC
COMPUTERS LTD
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
20/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201315/07/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
"IBMDeloitte"
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
21/11/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/201317/07/2013ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
«ΖΗΝΩΝΑΣ» ΛΤΔ
Υπουργείο Άμυνας07/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201330/07/2013A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
06/11/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/201310/09/2013Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ
& ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Υπουργείο
Άμυνας
20/11/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/201316/09/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"MILTIADES - ERMON J.V."
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
29/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201318/09/2013A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
24/02/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/201302/10/2013SCIENTRONICS LTDΦαρμακευτικές
Υπηρεσίες
31/03/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 41/201303/10/2013ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
31/03/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/201304/10/2013ZX FAMI LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
24/02/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/201314/10/2013TRANSAS MARINE
INTERNATIONAL AB
Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας
21/10/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/201329/10/2013SELEX ES SPA
(πρώην SELEX SYSTEM
INTEGRATI)
Υπουργείο
Άμυνας
11/09/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 45/201331/10/2013A.G.F. TRADING
& ENGINEERING LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/03/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/201308/11/2013GENERAL
CONSTRUCTIONS CO. LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
14/03/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201314/11/2013UNIVERSAL LIFE INSURANCE
PUBLIC COMPANY LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
24/02/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201320/11/2013ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ραδιοφωνικό
Ίδρυμα
Κύπρου
17/01/2014Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 49/201328/11/2013Α & E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
Δήμος Λεμεσού15/04/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/201309/12/2013G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
26/05/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/201309/12/2013ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
13/05/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201309/12/2013M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
26/05/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/201309/12/2013A.G.F. TRADING
& ENGINEERING LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
16/05/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/201313/12/2013MEDISELL
COMPANY LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
13/05/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/201313/12/2013MEDISELL
COMPANY
LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
24/05/2019Επανεξέταση
Open Acrobat Reader File 55/201323/12/2013G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
08/04/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/201323/12/2013IBM
ITALIA S.P.A.
Υπουργείο
Εσωτερικών
23/10/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/201323/12/2013LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Υπουργείο
Εσωτερικών
23/10/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/201327/12/2013NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Υπουργείο
Εσωτερικών
23/10/2014Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας