Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2009Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200901/05/2009ROYAL ENGINEERING CO LTDΤμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών04/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/200901/12/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ:
"ZEMCO CONSTRUCTION LTD,
TAHAL GROUP ASSETS BV,
GES-GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS,
EDT MARINE CONSTRUCTIONS LTD"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
06/05/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/200901/12/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "MN
LIMASSOL WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
06/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/200901/16/2009M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
09/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/200901/19/2009IDE TECHNOLOGIES
LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
06/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/200901/19/2009LUCE
ATALIOTIS LTD
Δήμος Λεμεσού04/03/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 7/200901/19/2009RAI CONSULTANTS
PUBLIC LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
05/13/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/200901/23/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε.- CYMAR
MARKET RESEARCH LTD"
Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας
10/14/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 9/200901/26/2009PRIMETEL PLCΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
06/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/200902/02/2009HEALTHPRO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
07/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/200902/03/2009J.C. HAGGIPAVLOU
& SON LTD
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
08/12/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/200902/05/2009GRUPO MECHANICA
DEL VUELO SISTEMAS
S.A. (G.M.V. SISTEMAS
S.A.)
Τμήμα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών
07/27/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/200902/10/2009LELLA KENTONIS
INVESTMENTS CO LTD
Υπουργείο Άμυνας09/28/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/200902/13/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
09/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/200902/13/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
02/13/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/200902/16/2009Ζ&Α Π.
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
09/17/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 17/200903/03/2009J.C. HAGGIPAVLOU
& SON LTD
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
09/02/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/200903/04/2009MANAGEMENT
FORCE (CYPRUS) LTD
& ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -
MANAGEMENT FORCE
Δήμος Αγίου
Αθανασίου
09/30/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/200903/06/2009CGA FACILITIES
SERVICES INC.
Τμήμα Δημοσίων Έργων10/23/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/200903/12/2009APHENTRICA MARINE
INSURANCE BROKERS
LIMITED
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
06/24/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/200903/19/2009PRODROMOU
INSURANCE
UNDERWRITING
AGENCY &
CONSULTANTS
LIMITED
Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
07/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/200903/23/2009ASPIS LIBERTY LIFE
INSURANCE PUBLIC
COMPANY LTD
Δήμος Λατσιών05/28/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/200903/24/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
07/28/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/200903/26/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ :
"CONERGY LTD
(CYPRUS),
CONERGY LTD
(GREECE)"
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας
και Τουρισμού
07/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/200903/27/2009PRYSIMIAN MKM
HUNGARIAN CABLE
WORKS LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
07/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/200903/30/2009P.L.S. BUILDERS LTDΚοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Πεδίου
06/19/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/200904/03/2009JOINT VENTURE
EFACEC ENGENHARIA
SA AND HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES
LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
10/12/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/200904/07/2009CADAGUA S.A.Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
10/20/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 29/200904/09/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
06/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/200904/14/2009LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
06/26/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/200904/14/2009LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
06/26/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/200904/16/2009ATLANTIC INSURANCE
COMPANY LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
08/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/200904/24/2009Π.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
σε συνεργασία με το
CYPRUS COMPUTER
SOCIETY -VIRTUAL
LTD
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
07/13/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/200904/30/2009H.S. DATA LIMITEDΤμήμα Αρχαιοτήτων06/24/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 35/200905/07/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"AP MARINE
ENVIRONMENTAL
CONSULTANCY LTD
(ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ -
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΛΛΑΔΑ)"
Τμήμα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών
08/13/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/200905/08/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
07/24/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/200905/11/2009LOGICOM
PUBLIC LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/27/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/200905/13/2009ATLAS COPCO
CYPRUS LTD
Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης
08/12/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 39/200905/14/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"PHIL ANDREOU PUBLIC LTD,
MULTIPOLARIS LTD CO,
CETIS D.D."
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού
και Μετανάστευσης
10/27/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/200905/22/2009ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΝΑ ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων08/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/200905/22/2009ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΝΑ ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων08/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/200905/22/2009ECONOMARKET
BUREAU OF
ECONOMIC & MARKET
RESEARCH LIMITED
Υπουργείο Υγείας09/28/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/200905/25/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ
ΛΤΔ, ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ, CYFIELD
DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων09/30/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/200905/25/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ
ΛΤΔ, ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ, CYFIELD
DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων09/30/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200905/25/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης
09/02/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200905/25/2009M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
09/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/200905/27/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων08/27/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/200905/27/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων08/27/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 49/200905/28/2009TRANSVIDEO LTDΤμήμα Δασών09/04/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/200905/28/2009ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔΔήμος Λευκωσίας06/11/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 51/200906/01/2009VERT ET BLANC
CONSTRUCTIONS LTD
KAΙ ENERGOPROJECT
VISOKOGRANDJA A.D. JV
Τμήμα Δημοσίων Έργων08/12/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 52/200906/03/2009J.S. TSOUKKAS
INVESTMENTS LTD,
με την εμπορική
επωνυμία VALOREM
FURNITURE PLUS
Δήμος Παραλιμνίου08/20/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/200906/10/2009G&E THERMOSOLAR
LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου10/15/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/200906/17/2009G&E THERMOSOLAR LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/03/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 55/200906/19/2009LUCE ATALIOTIS LTDΔήμος Λάρνακας09/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/200906/19/2009LARNAKA ZENON
CONSORTIUM
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
09/14/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 57/200906/22/2009A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
11/02/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/200906/26/2009KPMGΟργανισμός Ασφάλισης
Υγείας
08/05/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 59/200906/29/2009SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
10/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/200907/01/2009DELOITTE LTDΥπουργείο Οικονομικών11/05/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/200907/06/2009ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας
07/16/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 62/200907/10/2009IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων08/12/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200907/13/2009BOOZ COMPANY
(U.K.) LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
07/15/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/200907/15/2009IDE TECHNOLOGIES
LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
11/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 65/200907/16/2009HOSPITEC CO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
11/02/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200907/16/2009ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
Δ.Ε. ΛΤΔ
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
10/22/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 67/200907/17/2009CARAMONDANI
DESALINATION
PLANTS LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
09/09/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 68/200907/23/2009GEOINFO
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τμήμα Αρχαιοτήτων10/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 69/200907/31/2009X. LYSSIOTIS TRADING
CORPORATION LTD
Διοίκηση Πολιτικής
Άμυνας
11/16/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200908/03/2009LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
11/23/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 71/200908/04/2009NORA
FURNISHINGS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων11/20/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 72/200908/06/2009DISPLAY ART P.L.C.Τμήμα Γεωργίας10/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 73/200908/06/2009CMP (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΜΑΧΛΟΥΖΑΡΙΔΗΣ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως
11/16/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 74/200908/07/2009ΑΝΤ. Μ. FOOD
ANALYSIS AND
SERVICES LTD
Υπηρεσία Περιβάλλοντος11/25/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 75/200908/14/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ATLASPANTOU CO
LTD - ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Τμήμα Δημοσίων Έργων09/30/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 76/200908/20/2009AKRITAS CONSULTING ENGINEERS
ΚΑΙ ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
03/30/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/200908/26/2009ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
Σχολική Εφορεία
Λεμεσού
11/25/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 78/200909/01/2009GEOMAST
ANTIFIRE CO. LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200909/04/2009EL.NI.A. KOKKINOS
LIMITED
Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης
11/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 80/200909/17/2009SIGAN ,
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες04/29/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 81/200909/24/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"FIRST ELEMENTS
EUROCONSULTANTS LTD
& ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ &
CMR CYPRONETWORK MARKETING"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
12/16/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 82/200909/25/2009G. KALLENOS
INFOSYSTEMS LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Αγροτικών Πληρωμών
11/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 83/200909/29/2009NLF ACADEMY LTDΚυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού
11/03/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 84/200909/30/2009A. JACOVIDES
TRADING LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
01/15/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 85/200909/30/2009G&Z ENGINEERS LTDΕπαρχιακή Διοίκηση
Πάφου
11/16/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 86/200910/05/2009EUROFINS
MEDIGENOMIX GMBH
Τμήμα
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
12/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 87/200910/13/2009Τ. ΑΡΑΟΥΖΟΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΛΤΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/26/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 88/200910/23/2009A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LIMITED
Δήμος Αγίου Δομετίου12/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 89/200911/05/2009DELOITTE LTDΔήμος Στροβόλου02/03/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 90/200911/09/2009ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΙνστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου
02/19/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 91/200911/09/2009DARIA TRADING LTDΤμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
01/27/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200911/09/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL CONSTRUCTION LTD
& KEDRIS CONSTRUCTION LTD
JOINT VENTURE
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
12/18/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 93/200911/12/2009GIALLETTO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
01/07/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 94/200911/13/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ & ΜΑΝ
CONTRACTORS & DEVELOPERS
LTD"
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
01/15/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 95/200911/13/2009A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
02/26/2010Επιτυγχάνει
εν μέρει
Open Acrobat Reader File 96/200911/16/2009LOGICOM PUBLIC LTDΓενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
02/19/2010Επιτυγχάνει εν μέρει
Open Acrobat Reader File 97/200911/16/2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.
Αρχηγείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κύπρου
04/19/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 98/200911/16/2009ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
04/14/2010Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 99/200911/19/2009ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΤμήμα Δημοσίων Έργων01/27/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 100/200911/20/2009NEMESIS ASPHALT
CO LTD
Δήμος Πέγειας05/05/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 101/200911/20/2009ALPHA EVRESIS
DIAGNOSTIC CENTER LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
01/07/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 102/200912/02/2009ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥΑρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
01/28/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 103/200912/11/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Αρχή Λιμένων Κύπρου03/23/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 104/200912/11/2009LOIS BUILDERS LTDΑρχή Λιμένων Κύπρου03/02/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 105/200912/11/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
02/04/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 106/200912/14/2009ΚΟΙΝOΠΡΑΞΙΑ
"MILONAS S&N
(CONSTRUCTIONS) LIMITED,
FAKAS CONSTRUCTIONS &
DEVELOPMENTS LTD"
Επαρχιακή Διοίκηση
Λευκωσίας
03/04/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 107/200912/23/2009C&V KRITICOS
SUPPLIERS LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
07/02/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 108/200912/23/2009CGX AERO IN SYSΤμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
02/10/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 109/200912/23/2009DISPOPHARM LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
03/18/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 110/200912/28/2009ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/ΦΟΙ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΛΤΔ
Δήμος Στροβόλου04/27/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 111/200912/31/2009ANDREAS A.
CONSTANTINOU
& SONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/18/2010Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας