Κατάλογος Προσφυγών 2015Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201501/05/2015EVRESIS
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/22/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201501/05/2015PAP
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
04/20/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201501/14/2015PAP
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/14/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201501/19/2015CANTIERE NAVALE
VITTORIA S.p.a.
Αστυνομία
Κύπρου
04/08/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/201501/20/2015Ε & E ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/22/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201501/22/2015ΠΡΙΑΜΟΣ
ΓΕΝΝΑΡΗΣ
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
04/20/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/201501/30/2015KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Δήμος
Λακατάμιας
07/01/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 8/201501/30/2015PETROLINA
(HOLDINGS) PUBLIC LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Διαχείρισης Αποθεμάτων
Πετρελαίου (ΚΟΔΑΠ)
03/10/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 9/201507/23/2015RIPPEL EFFECT
SYSTEMS (PTY) LTD
Υπουργείο
Άμυνας
07/22/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201502/04/2015LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
08/06/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201502/04/2015G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
06/10/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201502/09/2015ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
11/13/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201502/10/2015JIANGXI MACHINERY &
EQUIPMENT IMPORT/
EXPORT CORP.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΗΣ,
GEORAL LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
06/19/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/201502/13/2015VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
06/08/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/201502/24/2015GENESIS PHARMA
(CYPRUS) LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
06/18/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/201502/26/2015G.S.
EUROPRACTICES LTD
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως
07/01/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201503/02/2015MEDISELL
COMPANY LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
07/10/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201503/20/2015KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Χωρίου και Νήσου
07/10/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 19/201504/02/2015CYFIELD DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
06/25/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/201504/03/2015LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
07/16/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 21/201504/03/2015ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
SUNDIALCO. LTD,
C. GEORGIOU LAB
SUPPLIES LTD,
SCIENTRONICS LTD,
A. J. VOUROS LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
04/21/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 22/201504/06/2015A. PAPAETIS
MEDICAL CO. LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
03/24/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/201504/17/2015A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LTD
Δήμος
Λευκωσίας
09/10/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/201506/04/2015C. ROUSHAS TRADING
& DEVELOPMENT LTD
Δήμος
Λευκωσίας
08/13/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201506/04/2015N. GAVRIEL & SONS
LTD BUILDING & CIVIL
ENGINEERING CONTRACTORS
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
07/28/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 26/201507/01/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
11/05/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201507/01/2015WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
09/08/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/201507/03/2015ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "N.I.M.E.Μ.E. J.V.",
ήτοι των εταιρειών:
MILTIADES NEOPHYTOU C.E.C.&D.,
LOIZOS IORDANOU CONSTRUCTIONS LTD,
MEDCON CONSTRUCTIONS LTD,
ENVICON A.T.E.E., MYBA A.E.
ΚΑΙ ERMON A.E.
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
11/05/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201507/06/2015ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
NETU CONSULTANTS LTD –
ACTUAL I.T. INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE D.D.
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
11/13/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201507/16/2015NEMESIS
ASPHALT CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
09/17/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 31/201507/17/2015ZENON
CONSORTIUM
Υπουργείο Μεταφορών,
Επικοινωνιών και Έργων
12/21/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 32/201507/21/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201507/24/2015CYVITAL
ENTERPRISES LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
11/05/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/201507/27/2015A. PAPAETIS
MEDICAL LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
11/05/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 35/201507/31/2015CTC AUTOMOTIVE LTD -
ARGOSY TRADING
COMPANY LTD JV
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
11/23/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201508/06/2015NEMESIS
ASPHALT CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
02/15/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/201508/11/2015IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/20/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 38/201508/11/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/20/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 39/201508/11/2015ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
01/29/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 40/201508/14/20151. CYBARCO LTD,
2. GRUP 4 INSTALATII S.A. KAI
3. TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ
SO CONSTRUCTII S.A.,
ΩΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CYBARCO-GRUP4-ΤΙΜ JV"
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
02/22/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 41/201508/18/2015Α. ΛΟΥΤΣΙΟΣ
& ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
01/18/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/201508/21/2015NEWCYTECH
BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
12/14/2015Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201509/16/2015BLANCHE
HOLDINGS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/201509/17/2015GCC
COMPUTERS LTD
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
02/01/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/201509/21/2015NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
02/01/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201509/28/2015LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
03/16/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/201509/29/2015INDRA
SISTEMAS S.A.
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
03/16/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201509/29/2015NEMESIS
ASPHALT CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/04/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201509/29/2015IBM
ITALIA S.P.A.
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
03/16/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/201509/30/2015CARAMONDANI BROS
PUBLIC COMPANY LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
02/25/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/201510/08/2015GCC
COMPUTERS LTD
Αστυνομία
Κύπρου
01/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201510/14/2015G4S
TELEMATIX S.A.
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
02/03/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201511/03/2015CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
11/17/2015Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 54/201511/25/2015KS
SOCRATOUS LTD
Υπουργείο
Άμυνας
02/17/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 55/201511/25/2015NETU
CONSULTANTS LTD
Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
04/11/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/201512/08/2015A.LAOURIS CONSTRUCTION &
ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΗΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΤΔ
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
12/15/2015Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/201512/09/2015HELLENIC
TZILALIS (CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
04/07/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/201512/11/2015KARPOZILOS CONSTRUCTIONS
& DEVELOPMENT LTD
Κοινοτικό
Συμβούλιο Ακρωτηρίου
05/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/201512/11/2015CYFIELD
DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/18/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 60/201512/15/2015TSOULOFTAS - MOLOK J.V.Τμήμα
Περιβάλλοντος
06/13/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/201512/18/2015WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
06/21/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/201512/21/2015P. DEMOU AND
D. PAREKLISITIS
DEVELOPERS LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
04/15/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/201512/21/2015HELLENIC TZILALIS (CYPRUS) LTD
KAI ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΤΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
(ΛΕΥΚΟΝΟΙΤΖΙΑΤΗΣ)
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
02/10/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 64/201512/22/2015CYBARCO LTD –
S.K. EUROMARKET LTD –
MEKEL LTD –
AQWISE JV
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
06/21/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/201512/22/2015D.E.K.S.A. LTDΑρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
05/12/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 66/201512/23/2015ANDECO
MARINE
SERVICES LTD
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως
04/25/2016Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας