Κατάλογος Προσφυγών 2012Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201211/01/2012O.PI.VI. S.R.L.Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
04/04/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/201213/01/2012CONSORTIUM "EUROPEAN
DYNAMICS INTERNATIONAL LTD,
EUROPEAN DYNAMICS SA"
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
22/10/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201226/01/2012LOIS
BUILDERS LTD
Δήμος
Λάρνακας
27/04/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 4/201227/01/2012P. SERGIS
CLINICAL
SOLUTIONS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
27/06/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/201231/01/2012LUCE ATALIOTIS LTDΔήμος Λεμεσού08/06/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/201206/02/2012KEDRIS CONSTRUCTION LTD
KAI A&A ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΤΔ
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
03/05/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/201207/02/2012VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
14/06/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201207/02/2012G&E
THERMOSOLAR LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
14/06/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201209/02/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"(1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.,
(2)ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕ,
(3)EPS ENVIRONMENTAL
PROTECTION SERVICES LTD"
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
18/05/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 10/201215/02/2012ENVITEC A.E.Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
08/08/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201221/02/2012IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
24/08/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201201/03/2012ΠΕΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα
Οδικών Μεταφορών
27/04/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201202/03/2012NETU
CONSULTANTS
LIMITED
Τμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
05/07/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201206/03/2012P.AN.EL.A.
SERVICES LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
02/08/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201209/03/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "CARAMONDANI
BROS PLC & GENERAL
CONSTRUCTIONS CO LTD"
Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
06/04/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 16/201212/03/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "TELMEN LTD -
G&E THERMOSOLAR LTD"
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
16/11/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 17/201214/03/2012ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
03/08/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/201216/03/2012LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
07/12/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/201216/03/2012ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
16/10/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/201219/03/2012MEDVISION LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
25/10/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201230/03/2012LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
07/12/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 22/201202/04/2012ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
16/10/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/201212/04/2012IBM ITALIA SPAΤμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
26/07/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/201217/04/2012NCR
CYPRUS LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
03/08/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 25/201220/04/2012ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Σ.Ε.Μ.)
Υπουργείο Άμυνας21/09/2012Επιτυγχάνει
εν μέρει
Open Acrobat Reader File 26/201220/04/2012SMC
JOINT VENTURE
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
28/08/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/201202/05/2012ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
& ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
21/08/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 28/201203/05/2012G4S SECURE SOLUTIONS
(CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου και
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
15/10/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201204/05/2012PIROXEL
ENGINEERING LTD
Υπουργείο
Εσωτερικών
28/05/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201207/05/2012KAPAKIOTIS &
PAPAELLINAS LTD
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
07/09/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 31/201208/05/2012EL & D CHRISTOU
ELECTROMECHANICAL
SERVICES LTD
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
18/07/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 32/201209/05/2012Α. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΤΔ
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
06/07/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201214/05/2012THE STAR MEDICINES
IMPORTERS CO LTD
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
05/09/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201214/05/2012PHARMACEUTICAL
TRADING CO LTD
Τμήμα
Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
05/09/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 35/201201/06/2012KYPROS & ZENA
KYPRIANOU LTD
Δήμος Λακατάμιας27/03/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 36/201222/06/2012ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
1. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
2. Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας ως
Συντονιστική/Κεντρική Αρχή
27/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/201226/06/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “ΕΡΝΣΤ
ΚΑΙ ΓΙΑΝΚ AE ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
FIRST ELEMENTS
EUROCONLUSTANTS LTD”
Τμήμα Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού
30/10/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 38/201212/07/2012GNOMON PLIROFORIKI
(CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
09/10/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201212/07/2012CYFIELD DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Δήμος Λευκωσίας08/11/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/201212/07/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CYBARCO LTD &
A. ARISTOTELOUS
CONSTRUCTION LTD"
Δήμος Λευκωσίας08/11/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/201217/07/2012VOUROS
HEALTHCARE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
21/11/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/201220/07/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CADAGUA -
CARAMONDANI - NEMESIS -
LARNACA WWTP CONSORTIUM"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας
15/04/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 43/201220/07/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CYBARCO - KRUGER"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας
05/04/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/201227/07/2012A. PAPAETIS
SERVICES LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
13/11/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 45/201207/08/2012ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
1. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
2. Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας ως
Συντονιστική/Κεντρική Αρχή
27/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/201221/08/2012CYSTAR INSURANCE
BROKERS LTD
Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας
18/10/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 47/201222/08/2012INTRASOFT
INTERNATIONAL S.A.
Τμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
04/12/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201222/08/2012LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
Τμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
06/12/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201222/08/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "EUROPEAN
DYNAMICS INTERNATIONAL LTD,
EUROPEAN DYNAMICS SA,
KPMG ADVISORY S.P.A."
Τμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
14/01/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 50/201204/09/2012ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
1. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
2. Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας ως
Συντονιστική/Κεντρική Αρχή
27/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/201210/09/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"NEOPHYTOU - TECHNOVA -
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J.V."
Υπουργείο
Εσωτερικών
21/02/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201211/09/2012CYBARCO - IACOVOU
JOINT VENTURE
Υπουργείο
Εσωτερικών
20/02/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/201211/09/2012TELETRONICS
COMMUNICATIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
05/12/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/201220/09/2012A. TSOULOFTAS
& SONS LTD
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
11/01/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 55/201224/09/2012M. VARNAVIDES
CONTRACTING LTD
Υπουργείο Άμυνας28/09/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 56/201229/09/2012H.S. DATA LTDΤεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
02/11/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 57/201212/10/2012S. STYLIANOU
MEDISUPPLIES LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/01/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/201217/10/20121. VOUROS HEALTHCARE LTD
2. A.T.I. ENVIROINDUSTRIALS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
04/06/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 59/201219/10/2012ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
(Π.Ε.Α.Λ.) ΜΙΤΣΕΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Υπουργείο Άμυνας04/06/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 60/201214/11/2012KONDIMENT
(CYPRUS) LTD
Κυπριακός
Οργανισμός Τουρισμού
28/02/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/201214/11/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "PRICEWATERHOUSECOOPERS
LIMITED, EDEX-EDUCATIONAL
EXCELLENCE CORPORATION
με την εμπορική επωνυμία Π.Λ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
18/04/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 62/201221/11/2012ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CARAMONDANI
BROS PUBLIC CO LTD &
BLUESUN AUTOMATION LTD"
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
25/04/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/201227/11/2012BLANCHE
HOLDINGS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
20/06/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/201205/12/2012ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
15/04/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 65/201221/12/2012A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
31/05/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 66/201231/12/2012LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Αστυνομία
Κύπρου
08/04/2013Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας