Κατάλογος Προσφυγών 2011Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201103/01/2011LOGICOM
PUBLIC LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
16/03/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201103/01/2011A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
14/03/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/201121/01/2011A.LAOURIS CONSTRUCTION
& ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΗΣ
(ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΛΤΔ
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
19/04/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201126/01/2011ANDREAS JACOVIDES
TRADING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
08/04/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/201111/02/2011NEOPHYTOS DEMETRIOU LTD
KAI NEDECO ELECTRONICS LTD
Ένωση Κοινοτήτων
Επαρχίας Λάρνακας
13/07/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/201116/02/2011ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
& ΥΙΟΙ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ)
ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΤΔ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Πύργου Λεμεσού
17/03/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201117/02/2011TITAN OFFICE
FURNITURE LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
06/05/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 8/201118/02/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"(1)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.,
(2)ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ ΕΠΕ,
(3)EPS ENVIRONMENTAL
PROTECTION SERVICES LTD"
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
09/05/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201111/03/2011A & P PALLAKIS
TRADING LTD
Δήμος Λεμεσού11/07/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/201116/03/2011MILTIADES NEOPHYTOU
CIVIL ENGINEERING
CONTRACTORS & DEVELOPERS LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
28/06/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201116/03/2011PODIUM ENGINEERING LTD /
ISDG N.V. JOINT VENTURE
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
04/07/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/201117/03/2011A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
18/05/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 13/201121/03/2011LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
24/06/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/201123/03/2011LUCE
ATALIOTIS LTD
Δήμος
Λευκωσίας
11/08/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/201129/03/2011PHADISCO LTDΤμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
22/06/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/201130/03/2011LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Τμήμα
Υπηρεσιών
Πληροφορικής
13/07/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201131/03/2011A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
02/06/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201104/04/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CONERGY LTD
KAI CARAMONDANI BROS PUBLIC
CO LTD"
Δήμος Πάφου04/08/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 19/201108/04/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "FIRST ELEMENTS
EUROCONSULTANTS LTD,
KPMG LTD, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ,
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε."
Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης
του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού
15/07/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/201118/04/2011G4S SECURITY
SERVICES (CYPRUS) LTD
Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
27/07/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 21/201121/04/2011TELMEN LTDΣυμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας
09/08/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201127/04/2011CARAMONDANI
BROS PUBLIC CO LTD
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας
11/10/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201127/04/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "MILTIADES -
ENVICON - ERMON - TEMEK J.V."
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
02/09/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 24/201104/05/2011NORA
FURNISHINGS LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
29/06/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/201117/05/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΑΘΩΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χ.Π.Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΤΔ
– ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε."
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας
05/09/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/201120/05/2011VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
19/09/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/201131/05/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "UNISYSTEMS SA -
DELOITTE LTD"
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
02/09/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/201103/06/2011NEXANS
ITALIA S.P.A.
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
20/09/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 29/201115/06/2011I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Κυπριακός
Οργανισμός
Αθλητισμού
28/09/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 30/201119/09/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΕΣΙΑ":
PRICEWATERHOUSE COOPERS LTD,
CYPRUS INTERNATIONAL
INSTITUTE OF MANAGEMENT (CIIM)
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού
15/09/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 31/201121/06/2011ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
29/12/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201107/07/2011VOUROS
HEALTHCARE LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
07/09/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 33/201108/07/2011HILLSIDE PRESS A.E.,
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
21/09/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/201112/07/2011GES (GLOBAL
ENVIRONMENT
SOLUTIONS LTD)
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
01/12/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/201114/07/2011ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
14/11/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201115/12/2011CARAMONDANI
DESALINATION
PLANTS LTD
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
01/12/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/201119/07/2011ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ (CYTA)
Μετεωρολογική
Υπηρεσία
10/10/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/201119/07/2011A. PAPAETIS
SERVICES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
26/10/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201126/07/2011ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
PLANET A.E. - TREDIT A.E.
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
16/11/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/201103/08/2011Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.
Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων
19/09/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 41/201103/08/2011LOGICOM
PUBLIC LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
04/10/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/201108/08/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. &
ΜΑΚΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ
(ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ) ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΤΔ"
Τμήμα
Δημοσίων
Έργων
01/12/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 43/201110/08/2011ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα
Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
20/10/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/201110/08/2011X. LYSSIOTIS TRADING
CORPORATION LTD
Τμήμα
Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
06/10/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 45/201112/08/2011SCIENTRONICS LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
16/11/2011Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 46/201124/08/2011ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
14/12/2011Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/201114/09/2011VOUROS HEALTHCARE LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/02/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201106/10/2011ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
08/02/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 49/201107/10/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"DISPLAY ART PLC
- E&S EKTHESIS LTD
- ARVANI INVESTMENTS LTD"
Αρχή Κρατικών
Εκθέσεων Κύπρου
16/11/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 50/201107/10/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CYBARCO - KRUGER"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Λάρνακας
26/01/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/201110/10/2011CONSORTIUM:
"WTE - HUBER - MILTIADES"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας
03/02/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201111/10/2011ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
09/01/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/201118/10/2011STRABAG - NEMESIS
CONSORTIUM
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
22/06/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/201127/10/2011J.N. CHRISTOFIDES
TRADING LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
20/04/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 55/201117/11/2011EAGLE WATCH
SECURITY SERVICES LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
23/02/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 56/201122/11/2011DAMEN
SHIPYARDS GORINCHEM
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
15/03/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/201123/11/2011STRABAG - NEMESIS
CONSORTIUM
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
25/06/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/201125/11/2011ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
19/01/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 59/201129/11/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ATOS ORIGIN
HELLAS SA – INTRACOM IT
SERVICES SA"
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
01/02/2012Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 60/201105/12/2011LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Αστυνομία Κύπρου14/03/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 61/201107/12/2011CYBARCO LTDΤμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
04/04/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 62/201108/12/2011IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
06/04/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/201108/12/2011ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
06/04/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/201108/12/2011ΧΑΡ. ΠΗΛΑΚΟΥΤΑΣ ΛΤΔΥπουργείο
Οικονομικών
20/01/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/201108/07/2011VOUROS
HEALTHCARE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
06/07/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 66/201109/12/2011Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔΤμήμα
Δημοσίων Έργων
28/03/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 67/201109/12/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CYFIELD-ΕΛΤΕΡ-ΝΕΜΕΣΙΣ"
Δήμος
Λευκωσίας
14/12/2011Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 68/201112/12/2011CYFIELD DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Υπουργείο
Άμυνας
21/06/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 69/201122/12/2011S.K. EUROMARKET LTDΤμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
12/04/2012Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/201122/12/2011ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"J&P AVAX A.E. - SARENS NV"
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
04/05/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 71/201127/12/2011KK MEDICAL
SPECIALIST S.A.
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/03/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 72/201127/12/2011O.PI.VI. S.R.L.Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
04/04/2012Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 73/201128/12/2011A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/03/2012Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας