Κατάλογος Προσφυγών 2016Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201605/01/2016RTD
TALOS LTD
Υπηρεσία
Ασύλου
16/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 2/201607/01/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "HYPERMEDIA
INTERACTIVE SERVICES LTD/
DEMSTAR BUSINESS
SOLUTIONS LTD/
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ
«Η ΣΟΛΕΑ»"
Επαρχιακή
Διοίκηση
Λευκωσίας
24/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 3/201612/01/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "P. PAPADOPOULOS
AND ASSOCIATES CONSULTING
ENGINEERS L.L.C – NGA CONSULTING
CIVIL ENGINEERS L.L.C."
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
03/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201602/02/2016ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Δήμος Πάφου10/03/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/201604/02/2016ELTECO ELECTRICAL &
TELECOMMUNICATION
CONTRACTORS LTD KAI
Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ - JV
Δήμος Πάφου10/03/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/201605/02/2016VOUROS
HEALTHCARE LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
16/09/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/201608/02/2016SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
17/06/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 8/201610/02/2016ZEMCO
CONSTRUCTION LTD
Δήμος Πάφου10/03/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201611/02/2016FAP
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
27/04/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 10/201611/02/2016T.C. CHRISTOFOROU LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
30/06/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201612/02/2016MEDISELL COMPANY LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
28/06/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201602/03/2016GCC
COMPUTERS LTD
Αστυνομία
Κύπρου
11/05/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 13/201603/03/2016LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού
30/05/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201607/03/2016PHADISCO LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
01/07/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/201609/03/2016SIGAN
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες
01/07/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/201609/03/2016A & A ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
04/07/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/201624/03/2016PHADISCO LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
27/07/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/201624/03/2016ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
Δήμος Πάφου20/04/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 19/201613/04/2016GCC
COMPUTERS LTD
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
12/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201615/04/2016PAP
MEDICAL LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
12/09/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201625/04/2016FAP
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
30/09/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 22/201628/04/2016GENERAL
CONSTRUCTIONS CO LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
01/08/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201628/04/2016ΙΛΑΡΧΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΤΔ
Πανεπιστήμιο Κύπρου26/10/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/201628/04/2016T.C. CHRISTOFOROU LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/08/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 25/201605/05/2016G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου26/10/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/201605/05/2016CTC AUTOMOTIVE LTD -
ARGOSY TRADING
COMPANY LTD JV
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου
04/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/201606/05/2016ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
29/09/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201611/05/2016L. LAMBROU
AGRO LIMITED
Τμήμα Γεωργίας10/10/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201627/05/2016C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE LTD
Υπουργείο Υγείας03/08/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 30/201610/06/2016CABLENET COMMUNICATION
SYSTEMS LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
25/10/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 31/201621/06/2016C. ROUSHAS TRADING
& DEVELOPMENT LTD
Δήμος
Λευκωσίας
09/11/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 32/201624/06/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
04/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201630/06/2016KPMG LIMITEDΤμήμα Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών
16/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201604/07/2016ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ
Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
17/11/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/201614/07/2016ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Συμβούλιο Εκμετάλλευσης
του Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης
Οικιακών Αποβλήτων Πάφου /
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου
29/09/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/201618/07/2016ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ
Επαρχιακή
Διοίκηση Πάφου
07/12/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/201620/07/2016ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Επαρχιακή
Διοίκηση Πάφου
07/12/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/201629/07/2016CYBARCO LIMITEDΤμήμα
Δημοσίων Έργων
28/11/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201629/07/2016ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
13/12/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/201602/08/2016ANIMALIA
GENETICS LTD
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
04/08/2017Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 41/201608/08/2016ΦΑΠ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ ΛΙΜΙΤΕΔ
& ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΣΙΟΥ
(ΣΤΥΛΙΩΤΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
16/12/2016Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/201609/08/2016C & H HEATFLOW
MECHANICAL
CONTRACTORS LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
24/01/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/201610/08/2016A.D.T.
MEDI-PARTNERS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
12/01/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/201611/08/2016ES-KO
CYPRUS LTD
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
16/01/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 45/201612/08/2016SEMESCO
GLS TANKS JV
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
16/01/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/201612/08/2016G & E
THERMOSOLAR
LIMITED
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
16/01/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/201616/08/2016ALEXANDROS TECHNIKI –
HELESI – MEKEL –
EUROMARKET J.V.
Συμβούλιο Εκμετάλλευσης
του Χώρου Διάθεσης ή
Αξιοποίησης Οικιακών
Αποβλήτων Πάφου /
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου
26/05/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 48/201617/08/2017EAGLE WATCH
SECURITY SERVICES LTD
Δήμος Λεμεσού30/05/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/201623/08/2016BIOTRONICS LTD Γενικό
Χημείο του Κράτους
08/02/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/201623/08/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Γενικό
Χημείο του Κράτους
08/02/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/201605/09/2016MEDISELL
COMPANY LIMITED
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
03/03/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 52/201613/09/2016PHARMACYLINE
C.A. PAPAELLINAS LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
04/05/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/201615/09/2016CARRIAREL
TRADING LTD
Υπουργείο
Άμυνας
16/12/2016Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/201620/09/2016LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού
24/04/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 55/201623/09/2016SMC
JOINT VENTURE
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
30/09/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 56/201630/09/2016LOGICOM
SOLUTIONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
13/03/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/201630/09/2016SPACE HELLAS S.A.
TELE-COMMUNICATIONS, IT,
SECURITY SYSTEMS AND SERVICES -
PROVISION OF SECURITY SERVICES
PRIVATE ENTERPRISE AND
HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD
Κυπριακός
Οργανισμός Αθλητισμού
24/04/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/201630/09/2016WTE
WASSERTECHNIK GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
13/11/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/201630/09/2016CYBARCO LTD –
S.K. EUROMARKET LTD –
MEKEL LTD –
AQWISE JV
Τμήμα
Αναπτύξεως
Υδάτων
13/11/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/201630/09/2016A. PAPAETIS
SERVICES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/04/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/201630/09/2016ERICSSON ABΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
13/03/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 62/201605/10/2016BIOTRONICS LTD Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/05/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 63/201607/10/2016THE C.S.P.
(CYPRUS SERVICES PROVIDER)
JOINT VENTURE
Αρχή
Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου
07/04/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/201614/07/2017ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Συμβούλιο Εκμετάλλευσης
του Χώρου Διάθεσης ή
Αξιοποίησης Οικιακών
Αποβλήτων Πάφου /
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου
26/05/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 65/201621/10/2016NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Αρχή
Ηλεκτρισμού
Κύπρου
02/05/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 66/201621/10/2016IBM ITALIA S.P.A.Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
13/01/2017Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 70/201608/11/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
12/05/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 71/201601/12/2016EGGERSMANN
ANLAGENBAU GMBH
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
20/03/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 72/201609/12/2016LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
15/12/2016Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 73/201609/12/2016ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/02/2017Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 74/201613/12/2016PAP
MEDICAL LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/02/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 75/201619/12/2016DLA
PIPER UK LLP
Εταιρεία
Υδρογονανθράκων
Κύπρου (Ε.Υ.Κ.) Λτδ
18/01/2017Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 76/201627/12/2016ERNST AND
YOUNG CYPRUS LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
10/04/2017Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/201628/12/2016ΚΥΘΡΟΜΑΚ
(ΑΣΦΑΛΤΙΓΚ) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
01/03/2017Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 78/201630/12/2016CYFIELD DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
22/03/2017Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 79/201630/12/2016CYFIELD DEVELOPMENT
PUBLIC LTD
Δήμος
Λάρνακας
14/06/2017Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας