Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2004Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200430/04/2004SOGREAH
CONSULTANTS -
A.F. MODINOS &
S.A. VRAHIMIS
Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λευκωσίας
08/06/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/200414/06/2004G.A.P.
VASSILOPOULOS
INSURANCE
AGENCIES LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
05/07/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/200415/06/2004ΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ &
ΣΙΑ ΛΤΔ
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
06/08/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/200418/06/2004Α/ΦΟΙ
ΚΑΡΑΜΟΝΤΑΝΗ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
13/07/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/200428/06/2004REMITONIA CO. LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
30/07/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/200405/07/2004Α. ΛΟΥΤΣΙΟΣ &
ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
02/08/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/200406/07/2004DOMS CARS LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
06/08/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/200409/07/2007LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
12/08/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/200415/07/2004ELITE DEVELOPING
COMPANY LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων10/12/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/200420/07/2004ATLANTIC INSURANCE
CO. LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
08/10/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/200426/07/2004CHARA FASHIONS LTDΤμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
28/09/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/200429/07/2004AME INTERNATIONAL
GMBH
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
18/10/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 13/200430/07/2004EUROSYSTEMS
DATENVERARBE
TIONGS GMBH
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
18/10/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/200406/08/2004NETVISION LTDΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
12/10/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/200406/08/2004NETINFO
GROUP OF
COMPANIES
LTD
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
18/10/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/200409/08/2004HEWELETT
PACKARD
HELLAS E.P.E
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
18/10/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 17/200416/08/2004M.G MEDICOM
SERVICES LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
04/10/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/200419/08/2004SAINT-GOBAIN
PAM & NEOPHYTOS
DEMETRIOU LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
18/10/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/200419/08/2004ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
05/10/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/200420/09/2004LYSSIOTIS TRADING
CORPORATION LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
18/11/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/200422/09/2004PODIUM
ENGINEERING LTD
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
08/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 22/200423/09/2004ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/200423/09/2004ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/200427/09/2004ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΝΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
13/12/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 25/200429/09/2004CYBARCO LTDΤμήμα Δημοσίων Έργων16/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/200429/09/2004CYBARCO LTDΤμήμα Δημοσίων Έργων16/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/200429/09/2004CYBARCO LTDΤμήμα Δημοσίων Έργων16/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/200430/09/2004ΕΠΑΥΛΙΣ ΚΟΜΗΤΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
30/11/2004Απορρίπτεται
29/200404/10/2004ΕΥΑΓΟΡΑΣ
ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΛΤΔ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Φαρμακά
14/10/2004Άκυρη
Open Acrobat Reader File 30/200406/10/2004C.P. FOODLAB
LTD
Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
13/12/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/200414/10/2004ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΝΟΡΑ
ΛΤΔ
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
02/02/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 32/200415/10/2004BELCY COMPANY LTDΤμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας
08/12/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 33/200422/10/2004GREENTECH TRADING LTDΚυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού
30/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/200425/10/2004GCC COMPUTERSΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
28/12/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 35/200427/10/2004G.C. HADJICOSTAS
CONSULTANCIES
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
20/12/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/200401/11/2004NETVISION LTDΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
23/12/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/200403/11/2004PAPAETIS MEDICAL
CO LTD
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
30/11/2004Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/200403/11/2004HOSPITEC CO LTDΤμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
01/12/2004Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/200418/11/2004CHANAT LIMITEDΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
07/02/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/200424/11/2004CYPRUS
PHARMATEUTICAL
ORGANIZATION LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
25/01/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 41/200426/11/2004HSBC
INSURANCE
SERVICES
(CYPRUS) LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
16/03/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/200430/11/2004G.A.P.
VASSILOPOULOS
INSURANCE
AGENCIES LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
23/03/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/200403/12/2004ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ &
ΣΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων10/02/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/200403/12/2004G. KALLIS
(MANUFACTURES)
LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
18/01/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200403/12/2004SAINT-GOBAIN PAMΤμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
24/01/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200413/12/2004AIR TRACTOR
INCORPORATION
Τμήμα Δασών02/02/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/200413/12/2004M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
09/02/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/200413/12/2004ARUP -
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
I.A.C.O
Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης
04/02/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 49/200421/12/2004VOSIMCON LASER
SERVICES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
25/01/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/200422/12/2004THEODOROS
IOANNIDES LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/02/2005Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 51/200423/12/2004CYPRUS TRADING
CORPORATION LTD
Δήμος
Αγίου Αθανασίου
24/01/2005Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 52/200423/12/2004ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
01/02/2005Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/200430/12/2004ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
11/02/2005Αποσύρεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας