Κατάλογος Προσφυγών 2020Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 01/202014/01/2020TELMEN
THERMOSOLAR J.V.
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30/04/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 02/202005/02/2020TELMEN LTDΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
24/07/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 03/202024/02/2020NORA FURNISHINGS LTD –
(ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΝΟΡΑ ΛΤΔ)
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
02/04/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 04/202025/02/2020ΑΒΑΞ Α.Ε. -
CYBARCO
CONTRACTING LTD
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
10/11/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 05/202016/03/2020GCC
COMPUTERS
LTD
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
01/09/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 06/202027/03/2020Α & Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΛΙΜΙΤΕΔ
ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
07/08/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 07/202008/05/2020LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
19/05/2020Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 08/202015/05/2020THE MEDITERRANEAN
HOSPITAL OF CYPRUS
(MHOC) LTD
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
21/08/2020Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 09/202022/05/2020 BLUEWATER
ENERGY
SERVICES B.V.
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
15/07/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/202011/06/2020H.E. HORTICULTURAL
ENTERPRISES LTD
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
14/10/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/202016/06/2020NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
05/10/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/202017/06/2020 NCR CYPRUS LTD &
INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
ΤΜΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
05/10/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 13/202023/06/2020POSEIDON
ENVI MARINE
SUPPLIES LTD
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
02/11/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/202026/06/2020ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
«STEREAU-IACOVOU JV»
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
12/01/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/202007/07/2020ELNIA Ltd &
S. Hadjichristofi
Constructions Ltd J.V.
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
11/08/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/202021/07/2020ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΤΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ
ΑΜΥΝΑΣ
03/12/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/202022/07/2020ΑΡΓΥΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ εμπορευόμενη με την επωνυμία ARGYROYLLA GENERAL CLEANING SERVICES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
26/11/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/202029/07/2020AVEROF G.
STYLIANIDES
(ENGINEERING) LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13/11/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/202030/07/2020UNIVERSAL LIFE
INSURANCE PUBLIC
COMPANY LTD
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
16/10/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/202004/08/2020SORIKO OOD LTD and
M.A. SAVVIDES LTD JOINT
VENTURE (SORIKO/SAVVIDES)
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤΎΞΕΩΣ
ΥΔΑΤΩΝ
03/12/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/202005/08/2020ΜHXANIKH ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. –
S. HADJICHRISTOFI
CONSTRUCTION LTD J.V.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
23/04/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 22/202010/08/2020SSM
COMPUTER
SYSTEMS LTD
ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ
11/12/2020Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/202028/08/2020ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
(AKTOR S.A.)
ΣΥΜΒΟΥΛΙO ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ (ΣΑΛΑ)
10/08/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/202030/09/2020THEODOSIS TOURIST CO LTD ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
03/02/2021Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/202013/10/2020NICOLAOU &
KONNIDES LLC
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
15/01/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/202020/10/2020DICKRAN OUZOUNIAN
AND CO LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21/01/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/202020/10/2020ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α & I ELECTRIC LTD
& A & I SOLAR LTD - JV
ΔΗΜΟΣ
ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
18/05/2021Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/202023/10/2020SYNLAB
CYPRUS LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
16/12/2020Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/202027/10/2020ATLANTIC INSURANCE
COMPANY PUBLIC LTD
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
21/07/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/202003/11/2020ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ EGIS PROJECTS SA –
SENSYS GATSO NETHERLANDS BV –
CARAMONDANI BROS PUBLIC COMPANY LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19/03/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 31/202004/11/2020CONSORTIUM - POLCAM SYSTEMS SP. Z.O.O - ELECTROMATIC CONSTRUCTIONS LTD - WEAREDOTS, SIA - WB ELECTRONICS SA - ZURAD SP. Z.O.O. ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
24/03/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 32/202004/11/2020CONSORTIUM - AVONSIDE HOLDINGS GMBH -
SKYTOLL, A.S – JTPEG CZ INVESTMENT 1, A.S. – BETAMONT S.R.O
TMHMA
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19/03/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 33/202005/11/2020LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
29/03/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/202023/11/2020FIDUSERVE ASSET
MANAGEMENT LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ24/03/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/202024/11/2020GMM GLOBAL MONEY
MANAGERS ΑIFM LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
24/03/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 36/202026/11/2020Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ08/02/2021Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/202026/11/2020ZENDIA (MACHINERY)
LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ
29/04/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/202001/12/2020CHANAT LTDΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
23/04/2021Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/202009/12/2020TEHNOMONT BRODOGRADILISTE PULA d.o.o.
(TEHNOMONT SHIPYARD PULA LTD)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ29/04/2021Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/202018/12/2020ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: MULTIBUILD LIMITED –
PANTELIDES BROS CONSTRUCTION LIMITED JV
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ29/04/2021Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/202030/12/2020NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
09/06/2021Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/202030/12/2020Η.Ε. HORTICULTURAL
ENTERPRISES LTD

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
25/05/2021Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/202031/12/2020ΑΡΓΥΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
εμπορευόμενη με την επωνυμία
ARGYROULLA GENERAL CLEANING SERVICES
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 27/05/2021Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας