Κατάλογος Προσφυγών 2022Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 01/202217/01/2022NETU
CONSULTANTS
LTD
ΤΜΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
09/03/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 02/202219/01/2022ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CYBARCO-
OMEXOM-INTRAKAT
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
23/03/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 03/202224/01/2022VITAEMED LTDΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ)
15/03/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 04/202225/01/2022ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NETU CONSULTANTS
LTD, FOCUS SCHOOL SOFTWARE LLC AND
HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
12/04/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 05/202204/02/2022SCIENTRONICS
LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
11/05/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 06/202210/02/2022LOGICOM
SOLUTIONS
LIMITED
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
20/05/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 07/202225/02/2022ΠΥΛΙΩΤΗ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, εκ μέρους του Αρχιτεκτονικού γραφείου P4 Architecture και
των συναδέλφων Αλκιβιάδη Σ. Πυλιώτη,
Ευάγγελου σ. Φώκιαλη, Παναγιώτα Σ. Κυριάκου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
27/05/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 08/202203/03/2022SPS PRIVATE SECURITY
SERVICES LTD
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ –
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
28/04/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 09/202208/03/2022LINDE –
HADJIKYRIAKOS
GAS LTD
ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
02/06/2022Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 10/202205/04/2022NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
29/06/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/202214/04/2022ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
12/07/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/202219/05/2022SIGAN
MANAGEMENT
LTD
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
21/07/2022Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 13/202220/05/2022NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
TMHMA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
21/06/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/202225/05/2022SPS PRIVATE SECURITY
SERVICES LTD
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ –
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
05/08/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/202227/05/2022HEMOGLOBE
HELLAS O.E.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ
25/07/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/202204/07/2022ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ CYBARCO-
OMEXOM-INTRAKAT
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
06/09/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/202212/07/2022TOTALCARE
HOLDINGS LTD
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
02/08/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/202225/07/2022JCC PAYMENT
SYSTEMS LTD
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22/11/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 19/202225/07/2022GP SMED SOLUTIONS LIMITEDΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ03/08/2022Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 20/202227/07/2022A. PAPAETIS
SERVICES LTD
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
24/10/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/202227/07/2022VITAEMED LTDΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
26/09/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/202229/07/2022HELI AUSTRIA
GmbH
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ
02/01/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/202218/08/2022ROYAL ENGINEERING
CO LTD
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
07/12/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/202226/08/2022HITACHI ENERGY
GREECE SINGLE
MEMBER S.A.
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
02/12/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/202207/09/2022BET SHEMESH
ENGINES LTD
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ
18/10/2022Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 26/202216/09/2022IACOVOU
CONSTRUCTION
LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
08/12/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/202227/09/2022TERNA – IACOVOU
JOINT VENTURE
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
20/12/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/202204/10/2022ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΦΟΥ
13/12/2022Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 29/202206/10/2022IACOVOU
CONSTRUCTION LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΜΥΝΑΣ
12/01/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/202206/10/2022 NINGBO SANXING
SMART ELECTRIC
CO LTD
ΑΡΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
04/01/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/202212/10/2022INTERSPIRO ABΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ10/03/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 32/202218/10/2022ELECTROMONTAJ S.A.ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ05/01/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 33/202227/10/2022VARNAVAS HADJIPANAYIS
LIMITED
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
26/01/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/202201/11/2022APOSTROPHESΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
08/02/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 35/202204/11/2022GJK HEALTHPHARMA
SERVICES LTD
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
15/02/2023Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/202228/11/2022CONAGRO
LIMITED
ΤΜΗΜΑ
ΔΑΣΩΝ
26/01/2023Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/202212/12/2022BALTIC WORKBOATS ASΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
21/03/2023Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας