Κατάλογος Προσφυγών 2013Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/201301/03/2013ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ & ΜΥΡΑΤ ΛΤΔΑστυνομία
Κύπρου
03/07/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/201301/07/2013SWARCO
MIZAR S.p.A.
Οργανισμός Συγκοινωνιών
Επαρχίας Λευκωσίας
07/23/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/201301/25/2013UNIVERSAL LIFE INSURANCE
PUBLIC COMPANY LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
03/19/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/201302/04/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΠΕΣΙΗΣ & ΚΩΣΤΑΣ Α.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΤΔ"
Αστυνομία Κύπρου04/18/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/201302/07/2013GENERICA PHARMACEUTICAL
PRODUCTS TRADING CO LTD
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες04/30/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/201302/11/2013G4S SECURE
SOLUTIONS
(CYPRUS) LTD
Αστυνομία Κύπρου05/28/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 7/201302/26/2013NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
07/23/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/201303/01/2013ELECTROMATIC
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας
06/20/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 9/201303/07/2013APHENTRICA MARINE
INSURANCE BROKERS LTD
ΚΑΙ JLT SPECIALTY LTD
Τμήμα
Πολιτικής Αεροπορίας
05/30/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/201303/13/2013TECHNO
MARINE SP Zoo
Αρχή
Λιμένων Κύπρου
08/08/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/201303/13/2013ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
07/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 12/201303/13/2013ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (Ε.Μ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
07/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/201303/13/2013ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ (Ο.ΣΥ.ΠΑ.) ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
07/11/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 14/201303/15/2013Μ.Ε. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
07/23/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/201303/20/2013STEREAU - IACOVOU J.V.Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
07/25/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/201303/26/2013CYBARCO LTDΤμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
07/09/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 17/201303/27/2013LAGROME
TRADING LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
06/19/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/201303/29/2013DEMETRIADES &
PAPAELLINAS LTD
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες04/08/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 19/201305/13/2013NICOLAIDES & KOUNTOURIS
METAL COMPANY LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
08/08/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 20/201305/24/2013VOUROS
HEALTHCARE LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
10/09/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/201305/30/2013SCIENTRONICS LTDΦαρμακευτικές
Υπηρεσίες
08/26/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/201305/31/2013ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
08/26/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/201306/03/2013CYBARCO LIMITEDΣυμβούλιο
Αποχετεύσεων Λάρνακας
07/16/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 24/201306/05/2013CYBARCO - IACOVOU
JOINT VENTURE
Υπουργείο
Εσωτερικών
12/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 25/201306/05/2013ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
Υπουργείο
Εσωτερικών
12/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/201306/05/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "NEOPHYTOU -
TECHNOVA - ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J.V."
Υπουργείο
Εσωτερικών
12/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/201306/17/2013ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ &
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
08/26/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/201306/17/2013ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
10/04/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 29/201306/26/2013KONDIMENT
(CYPRUS) LTD
Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού
10/03/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/201307/04/2013ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
08/12/2013Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 31/201307/12/2013ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
(Ε.Μ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Υπουργείο Άμυνας11/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/201307/12/2013ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
(Ο.Σ.Ε.Λ.) ΛΤΔ
Υπουργείο Άμυνας11/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/201307/15/2013GCC
COMPUTERS LTD
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
11/20/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 34/201307/15/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
"IBMDeloitte"
Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής
11/21/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/201307/17/2013ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ
«ΖΗΝΩΝΑΣ» ΛΤΔ
Υπουργείο Άμυνας11/07/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/201307/30/2013A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
11/06/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/201309/10/2013Ν. ΓΑΒΡΙΗΛ
& ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Υπουργείο
Άμυνας
11/20/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/201309/16/2013ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"MILTIADES - ERMON J.V."
Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων
11/29/2013Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/201309/18/2013A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/24/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/201310/02/2013SCIENTRONICS LTDΦαρμακευτικές
Υπηρεσίες
03/31/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 41/201310/03/2013ELINCOU
DIAGNOSTICS LTD
Φαρμακευτικές
Υπηρεσίες
03/31/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/201310/04/2013ZX FAMI LTDΥπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
02/24/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/201310/14/2013TRANSAS MARINE
INTERNATIONAL AB
Τμήμα
Εμπορικής Ναυτιλίας
10/21/2013Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/201310/29/2013SELEX ES SPA
(πρώην SELEX SYSTEM
INTEGRATI)
Υπουργείο
Άμυνας
09/11/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 45/201310/31/2013A.G.F. TRADING
& ENGINEERING LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
03/05/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/201311/08/2013GENERAL
CONSTRUCTIONS CO. LTD
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
03/14/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 47/201311/14/2013UNIVERSAL LIFE INSURANCE
PUBLIC COMPANY LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
02/24/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/201311/20/2013ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ραδιοφωνικό
Ίδρυμα
Κύπρου
01/17/2014Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 49/201311/28/2013Α & E ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΧΗΜΙΚΗ ΛΤΔ
Δήμος Λεμεσού04/15/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/201312/09/2013G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
05/26/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/201312/09/2013ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΤΔ
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/13/2014Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/201312/09/2013M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
05/26/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/201312/09/2013A.G.F. TRADING
& ENGINEERING LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/16/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/201312/13/2013MEDISELL
COMPANY LTD
Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών
05/13/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/201312/13/2013MEDISELL
COMPANY
LIMITED
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
05/24/2019Επανεξέταση
Open Acrobat Reader File 55/201312/23/2013G4S SECURE
SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
04/08/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/201312/23/2013IBM
ITALIA S.P.A.
Υπουργείο
Εσωτερικών
10/23/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/201312/23/2013LOGICOM
SOLUTIONS LIMITED
Υπουργείο
Εσωτερικών
10/23/2014Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/201312/27/2013NEWCYTECH BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED
Υπουργείο
Εσωτερικών
10/23/2014Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας