Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2008Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200802/01/2008ΛΕΚΤΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ
Ίδρυμα Πολιτισμού
Κύπρου
08/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/200804/01/2008ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Δ.Ε. ΛΤΔ
Ίδρυμα Πολιτισμού
Κύπρου
21/03/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/200807/01/2008Ξ.Α. ΚΟΝΤΕΑΤΗΣ ΚΑΙ
ΥΙΟΙ ΛΤΔ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης
26/02/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 4/200807/01/2008DISPLAY ART PLCΚυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
28/02/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 5/200808/01/2008N. GAVRIEL & SONS
LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
24/01/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 6/200809/01/2008EUROSURE INSURANCE
COMPANY LIMITED
Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεως
Στέγης
27/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 7/200810/01/2008C & S AMERICAN
HEART INSTITUTE
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
04/02/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 8/200810/01/2008CYPRA LIMITEDΟργανισμός Κυπριακής
Γαλακτοκομικής
Βιομηχανίας
07/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 9/200814/01/2008CYPRA LIMITEDΟργανισμός Κυπριακής
Γαλακτοκομικής
Βιομηχανίας
07/04/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/200821/01/2008BIOMECA LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
20/03/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 11/200831/01/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"J & P AVAX S.A. ΚΑΙ
HITACHI POWER
EUROPE"

Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
21/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/200807/02/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΒ Α.Ε. - BILFINGER
BERGER BOT GMBH»
Τμήμα Δημοσίων Έργων16/07/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 13/200813/02/2008ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΕΤΤΗΣ
ΛΤΔ
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
11/04/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/200814/02/2008Y.K.K. CLEAN WAY
AND GENERAL
SERVICES LTD
Τμήμα Δημοσίων
Έργων Λάρνακας
17/03/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 15/2008[Open Acrobat Reader File 15/200814/02/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"STRABAG AG ΚΑΙ
NEMESIS
CONTRACTING PLC"
Τμήμα Δημοσίων Έργων
14/07/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 16/200815/02/2008R+M RESSOURCEN
AND MANAGEMENT
GMBH
Υπουργείο Εσωτερικών18/04/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 17/200815/02/2008R+M RESSOURCEN
AND MANAGEMENT
GMBH
Υπουργείο Εσωτερικών18/04/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 18/200818/02/2008TAMAS TOURS ΜΕ
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "TAMASOS TOURS"
Λύκειο Ακροπόλεως
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
05/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/200819/02/2008ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΧΟΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΛΤΔ
Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
07/03/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 20/200820/02/2008EFTYCHIOS PARPAS
(CONSTRUCTION) LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
21/03/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 21/200828/02/2008NORA FURNISHINGS
LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου07/05/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/200828/02/2008ΤΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ &
ΣΙΑ ΛΤΔ
Πανεπιστήμιο Κύπρου07/05/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 23/200806/03/2008GCC COMPUTERS LTDΑστυνομία, Τμήμα Δ΄
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
21/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/200811/03/2008NET-U CONSULTANTS
LIMITED
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
22/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 25/200818/03/2008A.S.T COMPANY
LTD
Δήμος Λάρνακας19/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/200820/03/2008Α.Ο.Μ.Μ. ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΛΤΔ
Πολιτιστικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
11/04/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 27/200820/03/2008Κ. ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ &
Χ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΤΔ
Σύμπλεγμα Σκυβάλων
Κάτω Σολέας
22/04/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 28/200831/03/2008PAMPOUKKAS
CONSTRUCTION LTD
Δήμος Στροβόλου26/05/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 29/200830/04/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"Ι & A ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
GEMAC MDA LTD"
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
02/06/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 30/200809/05/2008A. ARISTOTELOUS
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
17/06/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 31/200814/05/2008KPMGΓραφείο
Προγραμματισμού
28/07/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/200816/05/2008LOGICOM PUBLIC LTDΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
02/06/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 33/200827/05/2008MATELEC SALΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
25/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/200802/06/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε."
Συμβούλιο
Υδατοπρομήθειας
Λεμεσού
21/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 35/200804/06/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε.
& CYMAR MARKET
RESEARCH LTD"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
18/08/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/200804/06/2008OLYMPIC INSURANCE
COMPANY LTD
Δήμος Αγίου
Αθανασίου
02/07/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 37/200804/06/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ENVECO A.E.,
STICHTING DELTARES,
IA.CO ENVIRONMENTAL
& WATER
CONSULTANS LTD,
ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Ε.Π.Ε, ECOLOGIC -
INSTITUTE FOR
INTERNATIONAL
AND EUROPEAN
ENVIRONMENTAL
POLICY"

Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
06/06/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 38/200804/06/2008TECH-U LIMITEDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
28/07/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 39/200805/06/2008LOGICOM
PUBLIC LIMITED
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
08/09/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 40/200805/06/2008LOGICOM
PUBLIC LIMITED
Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
03/11/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/200806/06/2008ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΤμήμα Δημοσίων Έργων28/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 42/200806/06/2008ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
30/07/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 43/200806/06/2008WAVE
ELECTRONICS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
31/07/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 44/200809/06/2008ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ
Τμήμα
Δημοσίων Έργων
11/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 45/200817/06/2008MAKVEL TRADING LTDΤμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
04/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200817/06/2008PERATICA
TRADING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
04/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/200820/06/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"POSEIDON GRAND
MARINA OF PAPHOS"
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
27/11/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 48/200823/06/2008PAFILIA PROPERTY
DEVELOPERS LTD
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και
Τουρισμού
28/11/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 49/200823/06/2008X. LYSSIOTIS TRADING
CORPORATION LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
25/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/200824/06/2008HOSPITEC CO. LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και
Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας
28/08/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 51/200801/07/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ:
"ZEMCO
CONSTRUCTION LTD,
TAHAL GROUP
ASSETS BV,
GES-GLOBAL
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS,
EDT MARINE
CONSTRUCTIONS LTD"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
22/09/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 52/200814/07/2008G & Z ENGINEERS LTDΤμήμα Δημοσίων Έργων,
Γραφείο Επαρχιακού
Μηχανικού Πάφου
18/09/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 53/200818/07/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD,
CYBARCO PLC KAI ZEMCO
CONSTRUCTION LTD"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Πάφου
27/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 54/200818/07/2008P.A. MOBIHEALTH LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
17/09/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 55/200828/07/2008LEDRA ENGINEERING
CO. LTD
Διοίκηση
Πολιτικής Άμυνας
18/09/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/200830/07/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CMR CYPRONETWORK
MARKETING LTD ΚΑΙ
ΑΤΛΑΝΤΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε."
Τμήμα Εργασίας21/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 57/200831/07/2008SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
23/09/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/200831/07/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "CYMAR
MARKET RESEARCH LTD,
GEOIMAGING LTD,
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΕ,
G&D SOCIAL LAB LTD,
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
26/09/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 59/200801/08/2008D.J. KARAPATAKIS
& SONS LTD
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
27/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 60/200801/08/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"GEOINFO CYPRUS LTD,
QUANTOS STATISTICS
AND INFORMATION SYSTEMS,
FIRST ELEMENTS
EUROCONSULTANTS LTD,
GEOINFO ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ"
Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας
30/10/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/200805/08/2008VOUROS CONSORTIUM
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
28/11/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 62/200819/08/2008ALLFLEX EUROPE
S.A.S.
Τμήμα Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών
08/10/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200828/08/2008SIGAN MANAGEMENT LTDΚοινοτικό Συμβούλιο
Αγίων Τριμιθιάς
20/10/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 64/200802/09/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"APHRODITE
WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
22/10/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 65/200805/09/2008CARAMONDANI
DESALINATION
PLANTS LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
15/10/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200808/09/2008TASNI
ENVIRO LTD
Μετεωρολογική
Υπηρεσία
28/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 67/200816/09/2008G & E
THERMOSOLAR LTD
Υπουργείο Άμυνας10/10/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 68/200824/09/2008ΛΕΚΤΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ
Ίδρυμα Πολιτισμού
Κύπρου
28/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 69/200826/09/2008KPMGΥπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
27/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 70/200829/09/2008WAVE
ELECTRONICS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
06/11/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 71/200830/09/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "MN
LIMASSOL WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων17/03/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 72/200808/10/2008ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ
Υπουργείο
Συγκοινωνιών
και Έργων
06/02/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 73/200813/10/2008P.L.S.
BUILDERS LTD
Κοινοτικό Συμβούλιο
Μαθηκολώνης
30/12/2008Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 74/200813/10/2008TOTALPACK
TRADING LTD
Τμήμα Κρατικών Αγορών
και Προμηθειών
18/02/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 75/200813/10/2008HEALTHPRO LTDΙατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
13/04/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 76/200816/10/2008HELLENIC
TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
19/01/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 77/200816/10/2008LOGICOM
PUBLIC LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
31/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 78/200817/10/2008MESOGEOS S.A.Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λάρνακας
27/04/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 79/200817/10/2008CYBEROPSIS
WEBDATA LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
24/03/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 80/200817/10/2008PZL - SWIDNIK S.A.Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
29/10/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 81/200820/10/2008COLLABORATION OF
CONSULTING FIRMS:
G.C. HADJICOSTAS
CONSULTANCIES,
ALAPLANNING
PARTERSHIP
ENVIRONMENT LTD,
AXIS
INGENIEURLEISTUNGEN
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
19/03/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 82/200820/10/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"PLANET A.E.
KAI PROJECT
MANAGEMENT CO"
Συμβούλιο
Αποχετεύσεων
Λάρνακας
17/02/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 83/200820/10/2008CMP CHEMICALS LTDΥπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού
05/03/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 84/200823/10/2008LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
27/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 85/200824/10/2008ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΛΤΔ
Ιατρικές Υπηρεσίες
και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας
30/12/2008Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 86/200827/10/2008CONSORTIUM OF
J&P AVAX S.A. /
HITACHI POWER
EUROPE
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
08/12/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 87/200829/10/2008PRYSIMIAN MKM
HUNGARIAN CABLE
WORKS LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
27/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 88/200803/11/2008TACHRI
PHARMACEUTICALS
LTD
Τμήμα Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών
26/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 89/200812/11/2008UNICARS LTDΥπουργείο Οικονομικών15/04/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 90/200812/11/2008REMITONIA CO LTDΑρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
02/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 91/200814/11/2008MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
20/05/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 92/200817/11/2008INTELI-SCAPE LTDΥπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού
29/04/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 93/200820/11/2008IBM ITALIA S.P.A. -
CYPRUS BRANCH
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
24/02/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 94/200825/11/2008NICOLAOU & KONNIDES
QUANTITY SURVEYORS
Τμήμα Δημοσίων Έργων11/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 95/200826/11/2008HOSPITEC CO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
18/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 96/200827/11/2008G4S SECURITY
SERVICES (CYPRUS)
LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
05/03/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 97/200804/12/2008REDSPEED
INTERNATIONAL LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
27/05/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 98/200809/12/2008HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου
05/08/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 99/200809/12/2008HELLENIC TECHNICAL
ENTERPRISES LTD
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
05/08/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 100/200810/12/2008CYTACOM
SOLUTIONS LTD
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
31/03/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 101/200812/12/2008ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"CYBARCO PLC &
LOIS BUILDERS LTD"
Τμήμα
Δημοσίων
Έργων
18/12/2008Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 102/200806/12/2008COMMUNICATION
CHANNELS
MANAGEMENT
SERVICES
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
09/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 103/200816/12/2008DELOITTE
& TOUCHE LTD
Γενικό Λογιστήριο26/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 104/200818/12/2008KPMGΓενικό Λογιστήριο26/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 105/200823/12/2008G4S SECURITY
SERVICES (CYPRUS) LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
24/03/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 106/200829/12/2008AVANTLESS LTDΚυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
20/05/2009Απορρίπτεται


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας