Κατάλογος Ιεραρχικών Προσφυγών 2009Αρ. Ιεραρχ. ΠροσφυγήςΗμερ. ΚαταχώρησηςΑιτητήςΑναθέτουσα ΑρχήΗμερ. ΑπόφασηςΑπόφαση
Open Acrobat Reader File 1/200905/01/2009ROYAL ENGINEERING CO LTDΤμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών07/04/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 2/200912/01/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑ:
"ZEMCO CONSTRUCTION LTD,
TAHAL GROUP ASSETS BV,
GES-GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS,
EDT MARINE CONSTRUCTIONS LTD"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
05/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 3/200912/01/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "MN
LIMASSOL WATER CO"
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
05/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 4/200916/01/2009M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
11/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 5/200919/01/2009IDE TECHNOLOGIES
LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
05/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 6/200919/01/2009LUCE
ATALIOTIS LTD
Δήμος Λεμεσού03/04/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 7/200919/01/2009RAI CONSULTANTS
PUBLIC LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Τουρισμού
13/05/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 8/200923/01/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε.- CYMAR
MARKET RESEARCH LTD"
Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας
14/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 9/200926/01/2009PRIMETEL PLCΤμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
11/06/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 10/200902/02/2009HEALTHPRO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
27/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 11/200903/02/2009J.C. HAGGIPAVLOU
& SON LTD
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
12/08/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 12/200905/02/2009GRUPO MECHANICA
DEL VUELO SISTEMAS
S.A. (G.M.V. SISTEMAS
S.A.)
Τμήμα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών
27/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 13/200910/02/2009LELLA KENTONIS
INVESTMENTS CO LTD
Υπουργείο Άμυνας28/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 14/200913/02/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
11/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 15/200913/02/2009I. SOTERIOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τεχνικές Υπηρεσίες,
Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
13/02/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 16/200916/02/2009Ζ&Α Π.
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
17/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 17/200903/03/2009J.C. HAGGIPAVLOU
& SON LTD
Τμήμα Πολεοδομίας
και Οικήσεως
02/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 18/200904/03/2009MANAGEMENT
FORCE (CYPRUS) LTD
& ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. -
MANAGEMENT FORCE
Δήμος Αγίου
Αθανασίου
30/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 19/200906/03/2009CGA FACILITIES
SERVICES INC.
Τμήμα Δημοσίων Έργων23/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 20/200912/03/2009APHENTRICA MARINE
INSURANCE BROKERS
LIMITED
Αστυνομία, Τμήμα Δ΄,
Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
24/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 21/200919/03/2009PRODROMOU
INSURANCE
UNDERWRITING
AGENCY &
CONSULTANTS
LIMITED
Τμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
08/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 22/200923/03/2009ASPIS LIBERTY LIFE
INSURANCE PUBLIC
COMPANY LTD
Δήμος Λατσιών28/05/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 23/200924/03/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας
28/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 24/200926/03/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ :
"CONERGY LTD
(CYPRUS),
CONERGY LTD
(GREECE)"
Υπουργείο Εμπορίου,
Βιομηχανίας
και Τουρισμού
10/07/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 25/200927/03/2009PRYSIMIAN MKM
HUNGARIAN CABLE
WORKS LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
10/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 26/200930/03/2009P.L.S. BUILDERS LTDΚοινοτικό Συμβούλιο
Πέρα Πεδίου
19/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 27/200903/04/2009JOINT VENTURE
EFACEC ENGENHARIA
SA AND HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES
LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
12/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 28/200907/04/2009CADAGUA S.A.Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
20/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 29/200909/04/2009LOGICOM PUBLIC
LIMITED
Τμήμα Υπηρεσιών
Πληροφορικής
18/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 30/200914/04/2009LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
26/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 31/200914/04/2009LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
26/06/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 32/200916/04/2009ATLANTIC INSURANCE
COMPANY LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
12/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 33/200924/04/2009Π.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
σε συνεργασία με το
CYPRUS COMPUTER
SOCIETY -VIRTUAL
LTD
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
13/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 34/200930/04/2009H.S. DATA LIMITEDΤμήμα Αρχαιοτήτων24/06/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 35/200907/05/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"AP MARINE
ENVIRONMENTAL
CONSULTANCY LTD
(ΚΥΠΡΟΣ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ -
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΕΛΛΑΔΑ)"
Τμήμα Αλιείας και
Θαλάσσιων Ερευνών
13/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 36/200908/05/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
24/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 37/200911/05/2009LOGICOM
PUBLIC LIMITED
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
27/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 38/200913/05/2009ATLAS COPCO
CYPRUS LTD
Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης
12/08/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 39/200914/05/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"PHIL ANDREOU PUBLIC LTD,
MULTIPOLARIS LTD CO,
CETIS D.D."
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού
και Μετανάστευσης
27/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 40/200922/05/2009ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΝΑ ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 41/200922/05/2009ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΕΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΝΑ ΛΤΔ
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/08/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 42/200922/05/2009ECONOMARKET
BUREAU OF
ECONOMIC & MARKET
RESEARCH LIMITED
Υπουργείο Υγείας28/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 43/200925/05/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ
ΛΤΔ, ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ, CYFIELD
DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων30/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 44/200925/05/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΚΟ
ΛΤΔ, ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΤΔ, CYFIELD
DEVELOPMENT
COMPANY LTD"
Τμήμα Δημοσίων Έργων30/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 45/200925/05/2009MEDISELL COMPANY
LIMITED
Τμήμα Γεωλογικής
Επισκόπησης
02/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 46/200925/05/2009M.T. PIPERARIS
TRADING LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
10/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 47/200927/05/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων27/08/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 48/200927/05/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων27/08/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 49/200928/05/2009TRANSVIDEO LTDΤμήμα Δασών04/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 50/200928/05/2009ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΤΔΔήμος Λευκωσίας11/06/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 51/200901/06/2009VERT ET BLANC
CONSTRUCTIONS LTD
KAΙ ENERGOPROJECT
VISOKOGRANDJA A.D. JV
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/08/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 52/200903/06/2009J.S. TSOUKKAS
INVESTMENTS LTD,
με την εμπορική
επωνυμία VALOREM
FURNITURE PLUS
Δήμος Παραλιμνίου20/08/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 53/200910/06/2009G&E THERMOSOLAR
LTD
Πανεπιστήμιο Κύπρου15/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 54/200917/06/2009G&E THERMOSOLAR LTDΤμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
03/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 55/200919/06/2009LUCE ATALIOTIS LTDΔήμος Λάρνακας09/09/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 56/200919/06/2009LARNAKA ZENON
CONSORTIUM
Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων
14/09/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 57/200922/06/2009A. PAPAETIS
MEDICAL CO LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
02/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 58/200926/06/2009KPMGΟργανισμός Ασφάλισης
Υγείας
05/08/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 59/200929/06/2009SPIEL CLOTHING
MANUFACTURING LTD
Τμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
09/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 60/200901/07/2009DELOITTE LTDΥπουργείο Οικονομικών05/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 61/200906/07/2009ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΠΡΟΥ
Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας
16/07/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 62/200910/07/2009IACOVOU BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων12/08/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 63/200913/07/2009BOOZ COMPANY
(U.K.) LTD
Αρχή Ηλεκτρισμού
Κύπρου
15/07/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 64/200915/07/2009IDE TECHNOLOGIES
LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
06/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 65/200916/07/2009HOSPITEC CO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
02/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 66/200916/07/2009ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ
Δ.Ε. ΛΤΔ
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
22/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 67/200917/07/2009CARAMONDANI
DESALINATION
PLANTS LTD
Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων
09/09/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 68/200923/07/2009GEOINFO
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τμήμα Αρχαιοτήτων07/10/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 69/200931/07/2009X. LYSSIOTIS TRADING
CORPORATION LTD
Διοίκηση Πολιτικής
Άμυνας
16/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 70/200903/08/2009LOGICOM PUBLIC LTDΥπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού
23/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 71/200904/08/2009NORA
FURNISHINGS LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων20/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 72/200906/08/2009DISPLAY ART P.L.C.Τμήμα Γεωργίας07/10/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 73/200906/08/2009CMP (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΜΑΧΛΟΥΖΑΡΙΔΗΣ,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Τμήμα Πολεοδομίας και
Οικήσεως
16/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 74/200907/08/2009ΑΝΤ. Μ. FOOD
ANALYSIS AND
SERVICES LTD
Υπηρεσία Περιβάλλοντος25/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 75/200914/08/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"ATLASPANTOU CO
LTD - ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Τμήμα Δημοσίων Έργων30/09/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 76/200920/08/2009AKRITAS CONSULTING ENGINEERS
ΚΑΙ ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε
Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
30/03/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 77/200926/08/2009ΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
& ΣΙΑ ΛΤΔ
Σχολική Εφορεία
Λεμεσού
25/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 78/200901/09/2009GEOMAST
ANTIFIRE CO. LTD
Τμήμα Δημοσίων Έργων07/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 79/200904/09/2009EL.NI.A. KOKKINOS
LIMITED
Κοινοτικό Συμβούλιο
Βορόκληνης
06/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 80/200917/09/2009SIGAN ,
MANAGEMENT LTD
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες29/04/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 81/200924/09/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
"FIRST ELEMENTS
EUROCONSULTANTS LTD
& ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ &
CMR CYPRONETWORK MARKETING"
Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας
16/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 82/200925/09/2009G. KALLENOS
INFOSYSTEMS LTD
Κυπριακός Οργανισμός
Αγροτικών Πληρωμών
18/11/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 83/200929/09/2009NLF ACADEMY LTDΚυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού
03/11/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 84/200930/09/2009A. JACOVIDES
TRADING LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
15/01/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 85/200930/09/2009G&Z ENGINEERS LTDΕπαρχιακή Διοίκηση
Πάφου
16/11/2009Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 86/200905/10/2009EUROFINS
MEDIGENOMIX GMBH
Τμήμα
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
10/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 87/200913/10/2009Τ. ΑΡΑΟΥΖΟΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΛΤΔ
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
26/11/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 88/200923/10/2009A. PANAYIDES
CONTRACTING
PUBLIC LIMITED
Δήμος Αγίου Δομετίου11/12/2009Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 89/200905/11/2009DELOITTE LTDΔήμος Στροβόλου03/02/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 90/200909/11/2009ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΙνστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου
19/02/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 91/200909/11/2009DARIA TRADING LTDΤμήμα Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών
27/01/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 92/200909/11/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL CONSTRUCTION LTD
& KEDRIS CONSTRUCTION LTD
JOINT VENTURE
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
18/12/2009Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 93/200912/11/2009GIALLETTO LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
07/01/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 94/200913/11/2009ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: "ΝΕΜΕΣΙΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ & ΜΑΝ
CONTRACTORS & DEVELOPERS
LTD"
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
15/01/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 95/200913/11/2009A.T. MULTITECH
CORPORATION LTD
Γενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
26/02/2010Επιτυγχάνει
εν μέρει
Open Acrobat Reader File 96/200916/11/2009LOGICOM PUBLIC LTDΓενικό Λογιστήριο
της Δημοκρατίας
19/02/2010Επιτυγχάνει εν μέρει
Open Acrobat Reader File 97/200916/11/2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.
Αρχηγείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κύπρου
19/04/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 98/200916/11/2009ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
14/04/2010Αποσύρεται
Open Acrobat Reader File 99/200919/11/2009ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΤμήμα Δημοσίων Έργων27/01/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 100/200920/11/2009NEMESIS ASPHALT
CO LTD
Δήμος Πέγειας05/05/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 101/200920/11/2009ALPHA EVRESIS
DIAGNOSTIC CENTER LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
07/01/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 102/200902/12/2009ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥΑρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
28/01/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 103/200911/12/2009LOIZOS IORDANOU
CONSTRUCTIONS LTD
Αρχή Λιμένων Κύπρου23/03/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 104/200911/12/2009LOIS BUILDERS LTDΑρχή Λιμένων Κύπρου02/03/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 105/200911/12/2009P.A. CYTECO CYPRUS
TECHNICAL
CONSTRUCTION LTD
Τμήμα
Πολεοδομίας και Οικήσεως
04/02/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 106/200914/12/2009ΚΟΙΝOΠΡΑΞΙΑ
"MILONAS S&N
(CONSTRUCTIONS) LIMITED,
FAKAS CONSTRUCTIONS &
DEVELOPMENTS LTD"
Επαρχιακή Διοίκηση
Λευκωσίας
04/03/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 107/200923/12/2009C&V KRITICOS
SUPPLIERS LTD
Τμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
02/07/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 108/200923/12/2009CGX AERO IN SYSΤμήμα Πολιτικής
Αεροπορίας
10/02/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 109/200923/12/2009DISPOPHARM LTDΤμήμα Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας
18/03/2010Επιτυγχάνει
Open Acrobat Reader File 110/200928/12/2009ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/ΦΟΙ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΛΤΔ
Δήμος Στροβόλου27/04/2010Απορρίπτεται
Open Acrobat Reader File 111/200931/12/2009ANDREAS A.
CONSTANTINOU
& SONS LTD
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών
18/03/2010Επιτυγχάνει


Εκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Κλείσιμο Σελίδας Κλείσιμο Σελίδας