ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χρονοδιάγραμμα


Σύμφωνα με το Ν.104(Ι)/2010 :

1 - Χρονοδιάγραμμα για την Άσκηση Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών που προηγείται της Σύναψης της Σύμβασης
2 - Χρονοδιάγραμμα για την Άσκηση Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με Αίτημα την Κήρυξη Συναφθείσας Σύμβασης ως Ανενεργού
3 - Χρονοδιάγραμμα Ανασταλτικής Προθεσμίας

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής